پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

- نحوه دریافت عوارض نوسازی چگونه است ؟
- عوارض پیشه وری چگونه تهیه می شود ؟
- عوارض محلی چگونه تهیه می شود ؟
- نحوه فروش اموال و املاک چگونه می باشد ؟
- نحوه انتخاب پیمانکاران چگونه می باشد ؟
- نحوه خدمت به متقاضی بدهکار چگونه است ؟
- آیا بدهی به شهرداری مشمول جریمه تاخیر می باشد ؟
- نحوه تقسیط عوارض و بدهی اشخاص و موسسات و ... به شهرداری
- نحوه و میزان عوارض ساختمانی
- نحوه پرداخت هزینه آماده سازی
- مدارک لازم برای مفاصاحساب عوارض شهرداری
  

افزودن سوال جدید

سوال جديد : 


ارتفاع زیرزمین حداکثر چقدر مجاز می باشد ؟
ارتفاع پیلوت حداکثر چقدر مجاز می باشد ؟
حداقل مساحت نورگیر چقدر می باشد ؟
پروانه تجاری در چه املاکی صادر می شود ؟
آيا شهرداري ميتواند از زمينهايي كه در كميسيون ماده 5 از كاربري آموزشي به مسكوني تغيير يافته اند تقاضاي ارزش افزوده نمايد ؟
قانون تامين اجتماعي مصوب چه سالي است؟
  

افزودن سوال جدید

سوال جديد : 


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0