• ساعت : ۹:۱۰:۵۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ 
  • تعداد بازدید : 49
  • کد خبر : ۲۰۱۲
با رأی اکثر اعضای شورای شهر سرخه، مهندس مصطفی نطنزی به عنوان شهردار این شهر در مسئولیت خود ابقاء شد.
ابقاء مهندس مصطفی نطنزی
<p>به گزارش روابط عمومی شهرداری سرخه&nbsp;با رأی اکثر اعضای شورای اسلامی&nbsp; شهر سرخه، مهندس مصطفی نطنزی به عنوان شهردار این شهر در مسئولیت خود به مدت چهار سال دیگر ابقاء شد.</p>

به گزارش روابط عمومی شهرداری سرخه با رأی اکثر اعضای شورای اسلامی  شهر سرخه، مهندس مصطفی نطنزی به عنوان شهردار این شهر در مسئولیت خود به مدت چهار سال دیگر ابقاء شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0