جمعه, 24 مرداد 1399

پرسش و پاسخ مالی

- عوارض پیشه وری چگونه تهیه می شود ؟
- عوارض محلی چگونه تهیه می شود ؟
- مدارک لازم برای مفاصاحساب عوارض شهرداری
- نحوه انتخاب پیمانکاران چگونه می باشد ؟
- نحوه دریافت عوارض نوسازی چگونه است ؟
- نحوه فروش اموال و املاک چگونه می باشد ؟
- نحوه و میزان عوارض ساختمانی
- آیا بدهی به شهرداری مشمول جریمه تاخیر می باشد ؟
- نحوه پرداخت هزینه آماده سازی
- نحوه تقسیط عوارض و بدهی اشخاص و موسسات و ... به شهرداری
- نحوه خدمت به متقاضی بدهکار چگونه است ؟

آيا شهرداري ميتواند از زمينهايي كه در كميسيون ماده 5 از كاربري آموزشي به مسكوني تغيير يافته اند تقاضاي ارزش افزوده نمايد ؟
ارتفاع پیلوت حداکثر چقدر مجاز می باشد ؟
ارتفاع زیرزمین حداکثر چقدر مجاز می باشد ؟
پروانه تجاری در چه املاکی صادر می شود ؟
حداقل مساحت نورگیر چقدر می باشد ؟
قانون تامين اجتماعي مصوب چه سالي است؟

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8