چهارشنبه, 9 بهمن 1398

عنوان : جلسه توافقات با مالكین در طرح خیابان فرهنگ و خیابان پرستار
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ 
ساعت : ۱۱:۵۲:۴۵

ادامه  برگزاری جلسه توافقات با مالکین در طرح خیابان فرهنگ و خیابان پرستار  امروز دو شنبه مورخه 16/10/1398


نمایش تعداد بازدیدها : 17

بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 
پورتال شهرداری سرخه