چهارشنبه, 9 بهمن 1398

عنوان : عملیات جدولگذاری ، موزائیك فرش و اجرای كانیوو در ابتداء خیابان شهداء
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ 
ساعت : ۸:۳:۲۳


نمایش تعداد بازدیدها : 21

بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 
پورتال شهرداری سرخه