دوشنبه, 25 آذر 1398

عنوان : جلسه اجرای طرح سامانه های هوشمند نظارتی و پایش تصویری در شهرداری سرخه
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ 
ساعت : ۱۰:۰:۶

نمایش تعداد بازدیدها : 13

بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 
پورتال شهرداری سرخه