چهارشنبه, 26 تير 1398

عنوان : در راستای بهبود عبور و مرور شهری
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ 
ساعت : ۱۲:۵:۵۵

به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری سرخه : مهندس محسن پژوهش مسئول واحد فنی و عمرانی شهرداری سرخه گفت : با هدف نوسازی بافت فرسوده و بهبود عبور و مرور شهری ، عملیات تخریب ملک ورثه مرحوم علی اکبر ادهم واقع در خیابان شهید عزیزی کوچه شهید ابراهیمی در تاریخ 15/11/1397 آغاز گردید .

مسئول واحد فنی و اجرائی شهرداری سرخه اظهار داشت : با اجرای این طرح حدود 65 متر مربع از ملک مذکور که در طرح تعریض کوچه شهید ابراهیمی قرار داشت به عرض معبر اضافه میگردد و هم اکنون دیوار چینی ملک فوق الذکر در دست اقدام و ظرف چند روز آینده به پایان می رسد.

وی از واحدهای شهرسازی و کمیته توافقات و نیز ورثه مرحوم علی اکبر ادهم به جهت توافق انجام شده تشکر نمود.

 

مهندس وحيد پيوندي ; وحيد پيوندي ; شهردار سرخه; شهرداري سرخه; سرخه; شهر سرخه ; vahid peyvandi;وحيد;پيوندي

 

مهندس وحيد پيوندي ; وحيد پيوندي ; شهردار سرخه; شهرداري سرخه; سرخه; شهر سرخه ; vahid peyvandi;وحيد;پيوندي

 

مهندس وحيد پيوندي ; وحيد پيوندي ; شهردار سرخه; شهرداري سرخه; سرخه; شهر سرخه ; vahid peyvandi;وحيد;پيوندي


نمایش تعداد بازدیدها : 53

بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری سرخه