يکشنبه, 26 خرداد 1398

عنوان : در اجرای طرح جامع شهر سرخه
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ 
ساعت : ۱۲:۱۸:۵۲

به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری سرخه : مهندس محسن پژوهش مسئول فنی و عمرانی شهرداری گفت : در اجرای طرح جامع شهر سرخه عملیات تعریض بخشی از بلوار 22 بهمن که تملک آن در سنوات گذشته انجام شده بود در تاریخ 19/101397 توسط واحد عمرانی شهرداری اجرا گردید.

وی افزود : هدف از اجرای این طرح ضمن ساماندهی ملک مخروبه در روبروی ساختمان اداری شهرداری و اجرای طرح تعریض فعلا"  بصورت پارکینگ وسایل نقلیه بوده و مورد بهره برداری قرار گرفته تا انشاءا... در زمان اجرای کامل طرح مذکور به عرض خیابان اضافه گردد.

 

مهندس وحيد پيوندي ; وحيد پيوندي ; شهردار سرخه; شهرداري سرخه; سرخه; شهر سرخه ; vahid peyvandi;وحيد;پيوندي

 

مهندس وحيد پيوندي ; وحيد پيوندي ; شهردار سرخه; شهرداري سرخه; سرخه; شهر سرخه ; vahid peyvandi;وحيد;پيوندي

 

مهندس وحيد پيوندي ; وحيد پيوندي ; شهردار سرخه; شهرداري سرخه; سرخه; شهر سرخه ; vahid peyvandi;وحيد;پيوندي

 

مهندس وحيد پيوندي ; وحيد پيوندي ; شهردار سرخه; شهرداري سرخه; سرخه; شهر سرخه ; vahid peyvandi;وحيد;پيوندي

 

مهندس وحيد پيوندي ; وحيد پيوندي ; شهردار سرخه; شهرداري سرخه; سرخه; شهر سرخه ; vahid peyvandi;وحيد;پيوندي


نمایش تعداد بازدیدها : 48

بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری سرخه