دوشنبه, 5 فروردين 1398

عنوان : سرخه آماده استقبال از فرزند برومندش می شود
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ 
ساعت : ۹:۲۱:۳۲

مردی از جنس نور می آید ، بر دامان پاک کویر اینک باران حضور می بارد

مسروریم از حضور این یاور رهبر به زادگاهش و به جان دل می پذیریم وجودش را و توتیای چشم می کنیم غبار راهش را

 

 

 


نمایش تعداد بازدیدها : 32

بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری سرخه